Phương Trân Blogspot

Phương Trân Chúc Các Bạn Giáng Sinh An Lành Và Hạnh Phúc

Blogger Phương Trân

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy,Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương .

Blogger Phương Trân

Hạnh Phúc Đâu Chỉ Có Cơm No Và Áo Đẹp !

Blogger Phương Trân

Phương Trân Chúc Tất Cả Các Bạn Năm Mới Hạnh Phúc,An Khang Và Thịnh Vượng .

Blogger Phương Trân

Các Bạn Ghé Nhà Phương Trân Hãy Để Lại Lời Bình Nhé, Nếu Không Sẽ Bị Đánh 3 Roi ! ! ! Riêng LGT thì sẽ bị phạt 10 Roi ! ! ! HiHi.....

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

123

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
  <head>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Marvel' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Play' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Shadows+Into+Light' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans:bold' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:bold' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:100' rel='stylesheet' type='text/css'/>
    <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
    <title>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
<data:blog.title/>
<b:else/>
<data:blog.pageName/> | <data:blog.title/>
</b:if>
</title>
    <b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
Blogger Template tím
Name:   màu tím
Author: Lâm Gia Trang
URL:   lamgiatrangqn.blogspot.com
Date:   01-01-2013

License:  This free Blogger template is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License, which permits both personal and commercial use. However, to satisfy the 'attribution' clause of the license, you are required to keep the footer links intact which provides due credit to its authors. For more specific details about the license, you may visit the URL below:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
----------------------------------------------- */
#navbar-iframe {
display: none !important;
}


/* Use this with templates/template-twocol.html */
body {
    background: url("http://3.bp.blogspot.com/-9741yvyjVMg/UPCHByP7enI/AAAAAAAADTE/IWGyz7ZLgOg/s000/body.png") repeat scroll 0 0 transparent;
    color: #8103BC;
    font: small Georgia Serif;
    margin: 0;
    text-align: center;
}
a:link {
    color: #8A8888;
    text-decoration: none;
}
a:visited {
    color: #3366CC;
    text-decoration: none;
}
#HTML123 h2 {
    display: none;
}
a:hover {
    color: #FD5005;
    text-decoration: underline;
}
a img {
    border-width: 0;
}
#header-wrapper {
    height: 129px;
    margin: 0 auto;
}
#header-inner {
    height: 111px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}
#header {
    color: #FFFFFF;
    text-align: left;
    text-shadow: 0 1px #47006B;
}
#header h1 {
    font: 411% lobster,Oswald,Times New Roman,Serif;
    letter-spacing: -1px;
    margin: 0;
    padding: 26px 0 0 16px;
    text-transform: none;
}
#header a {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
}
#header a:hover {
    color: #FFFFFF;
}
#header .description {
    font: 101%/18px 'Shadows Into Light',Trebuchet,Times New Roman,,Sans-serif;
    letter-spacing: 0;
    margin: -1px 0 0;
    padding: 0 3px 0 20px;
    text-transform: none;
}
#header img {
    margin-left: 0;
    margin-right: auto;
    margin-top: 0;
}
#outer-wrapper {
    font: 110% Times New Roman ,Serif;
    margin: 0 auto;
    padding-top: 0;
    text-align: left;
    width: 970px;
}
#outer-wrapper1 {
}
#main-wrapper {
    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    float: left;
    margin-left: 7px;
    margin-top: -227px;
    overflow: hidden;
    padding: 15px;
    width: 609px;
    word-wrap: break-word;
}
#sidebar-wrapper {
    float: right;
    margin-right: -1px;
    margin-top: -218px;
    overflow: hidden;
    width: 318px;
    word-wrap: break-word;
}
#sidebar-wrapper2 {
    float: left;
    margin-right: 0;
    margin-top: 0;
    overflow: hidden;
    width: 200px;
    word-wrap: break-word;
}
h2 {
    background: url("") no-repeat scroll 1px 0 transparent;
    color: #FFFFFF;
    font: 136%/1.4em 'Arial',Trebuchet,Times New Roman,Sans-serif;
    letter-spacing: -1px;
    margin: 0;
    padding: 11px 9px 18px 12px;
    text-shadow: 0 1px #000000;
    text-transform: none;
}
h2.date-header {
    font: 12px arial;
    letter-spacing: 0;
    margin: 0;
    padding: 0;
    text-transform: none;
}
.post {
    margin: 0.5em 0 10px;
    padding-bottom: 14px;
}
.post h3 {
    color: #000000;
    font-size: 170%;
    font-weight: bold;
    line-height: 1.4em;
    margin: 0.25em 0 0;
    padding: 0 0 4px;
}
.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
    color: #000000;
    display: block;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}
.post h3 strong, .post h3 a:hover {
    color: #333333;
}
.post-body {
    line-height: 1.6em;
    margin: 0 0 0.75em;
}
.post-body blockquote {
    line-height: 1.3em;
}
.post-footer {
    background: url("http://2.bp.blogspot.com/-NWGA9DHyS6Y/UPCHDJRh02I/AAAAAAAADTU/Y8BnhnglK7s/s000/post.png") repeat-x scroll 0 1px transparent;
    border-top: 1px solid #DDDDDD;
    color: #000000;
    font: 90%/1.4em 'Arial',Trebuchet,Times New Roman,Sans-serif;
    letter-spacing: 0;
    margin-bottom: 0.75em;
    margin-left: 0;
    margin-top: 7px;
    padding: 10px;
    text-transform: none;
}
.comment-link {
    margin-left: 0.6em;
}
.post img, table.tr-caption-container {
    border: 1px solid #EEEEEE;
    padding: 2px;
}
.tr-caption-container img {
    border: medium none;
    padding: 0;
}
.post blockquote {
    font: italic 13px georgia;
    margin: 1em 20px;
}
.post blockquote p {
    margin: 0.75em 0;
}
#comments h4 {
    color: #666666;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    letter-spacing: 0;
    line-height: 1.4em;
    margin: 1em 0;
    text-transform: none;
}
#comments-block {
    line-height: 1.6em;
    margin: 1em 0 1.5em;
}
body#layout #main-wrapper {
    margin-top: 0;
    overflow: visible;
}
body#layout #sidebar-wrapper {
    margin-top: 0;
    overflow: visible;
}
#comments-block .comment-author {
    -moz-background-inline-policy: continuous;
    background: none repeat scroll 0 0 #EEEEEE;
    border: 1px solid #EEEEEE;
    font-size: 15px;
    font-weight: normal;
    margin-right: 20px;
    padding: 5px;
}
#comments .blogger-comment-icon, .blogger-comment-icon {
    -moz-background-inline-policy: continuous;
    background: none repeat scroll 0 0 #E8DEC4;
    border-color: #E8DEC4;
    border-style: solid;
    border-width: 2px 1px 1px;
    line-height: 16px;
    padding: 5px;
}
#comments-block .comment-body {
    border-left: 1px solid #EEEEEE;
    border-right: 1px solid #EEEEEE;
    margin-left: 0;
    margin-right: 20px;
    padding: 7px;
}
#comments-block .comment-footer {
    border-bottom: 1px solid #EEEEEE;
    border-left: 1px solid #EEEEEE;
    border-right: 1px solid #EEEEEE;
    font-size: 11px;
    line-height: 1.4em;
    margin: -0.25em 20px 2em 0;
    padding: 5px;
    text-transform: none;
}
#comments-block .comment-body p {
    margin: 0 0 0.75em;
}
.deleted-comment {
    color: gray;
    font-style: italic;
}
#blog-pager-newer-link {
    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    border: 1px solid #CCCCCC;
    float: left;
    padding: 7px;
}
#blog-pager-older-link {
    background: url("http://2.bp.blogspot.com/-NWGA9DHyS6Y/UPCHDJRh02I/AAAAAAAADTU/Y8BnhnglK7s/s000/post.png") repeat-x scroll 0 1px transparent;
    border: 1px solid #EEEEEE;
    float: right;
    padding: 7px;
}
#blog-pager {
    margin: 25px 0 0;
    overflow: hidden;
    text-align: center;
}
.feed-links {
    clear: both;
    line-height: 2.5em;
}
.sidebar {
    color: #000000;
    font-size: 90%;
    line-height: 1.5em;
}
.sidebar2 {
    color: #333333;
    font-size: 90%;
    line-height: 1.5em;
}
.sidebar ul {
    list-style: none outside none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
.sidebar li {
    border-bottom: 1px dotted #DDDDDD;
    line-height: 1.5em;
    margin: 0;
    padding: 2px;
}
.sidebar2 .widget, .main .widget {
    margin: 0 0 1.5em;
    padding: 0 0 1.5em;
}
.sidebar2 ul {
    list-style: none outside none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
.sidebar2 li {
    border-bottom: 1px dotted #EEEEEE;
    line-height: 1.5em;
    margin: 0;
    padding: 2px;
}
.sidebar2 .widget, .main .widget {
    background: url("http://1.bp.blogspot.com/-TX3gKrQ07WY/UPCHD70KkiI/AAAAAAAADTk/Uo_g_b7FXdY/s000/low.jpg") repeat scroll 0 0 transparent;
    margin: 5px 0;
    padding: 5px;
}
.main .Blog {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: medium none;
    padding: 0;
}
.profile-img {
    border: 1px solid #CCCCCC;
    float: left;
    margin: 0 5px 5px 0;
    padding: 4px;
}
.profile-data {
    color: #999999;
    font: bold 78%/1.6em 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif;
    letter-spacing: 0.1em;
    margin: 0;
    text-transform: uppercase;
}
.profile-datablock {
    margin: 0.5em 0;
}
.profile-textblock {
    line-height: 1.6em;
    margin: 0.5em 0;
}
.profile-link {
    font: 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif;
    letter-spacing: 0.1em;
    text-transform: uppercase;
}
#footer {
    background: url("http://i1227.photobucket.com/albums/ee429/hoahong_xulanh88/Theme/otther/FooterPhuongTran.gif") no-repeat scroll center 0 #AF96E3;
    clear: both;
    color: #000000;
    font: 11px arial;
    letter-spacing: 0;
    margin: 0 auto;
    padding-bottom: 28px;
    padding-top: 227px;
    text-align: center;
    text-transform: none;
    width: 970px;
}
.feed-links {
    display: none;
}
#Attribution1 {
    display: none;
}
body#layout #footer {
    display: none;
}
body#layout #addthis_toolbox {
    display: none;
}
body#layout #crosscol-wrapper {
    display: none;
}
body#layout #searchbox {
    display: none;
}
.post-share-buttons {
}
#sidebar-wrapper2 .sidebar .widget {
    background: url("http://4.bp.blogspot.com/-_S2ASoVZAqA/UPCHEcZQC_I/AAAAAAAADTs/9PmsSDGIfPk/s000/sidebar.png") no-repeat scroll right top #E5E9D5;
    margin-bottom: 8px;
    padding: 0;
}
#HTML111 h2 {
    display: none;
}
#sidebar-wrapper2 .widget-content {
    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    margin: 0;
    padding: 10px;
}
#sidebar-wrapper .sidebar .widget {
    margin-bottom: 9px;
    margin-left: 0;
    padding-bottom: 0;
}
#sidebar-wrapper .widget-content {
    margin-right: 2px;
    margin-top: 1px;
    padding: 0 29px 13px 10px;
}
#footer-bg {
    margin-top: auto;
}
.first-links {
    font-size: 12px;
    margin-bottom: -4px;
    padding-left: 13px;
}
.second-links {
    padding-left: 30px;
}
#footer a {
    color: #000000;
}
#content-wrapper {
    background: none repeat scroll 0 0 #977FCA;
    margin-top: 228px;
    padding-top: 0;
}
#PageList1 {
    height: 37px;
    margin: 0 auto 0 0;
    padding-top: 0;
    width: 735px;
}
.PageList li a {
    color: #FFFFFF;
    font: bold 13px arial;
    padding: 6px 13px;
    text-shadow: 0 1px #000000;
    text-transform: none;
}
.crosscol .PageList li, .footer .PageList li {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    float: left;
    list-style: none outside none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
.PageList li.selected a {
    background: none repeat scroll 0 0 #3B2173;
    border-radius: 13px 13px 13px 13px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    text-shadow: 0 1px #000000;
}
.PageList li a:hover {
    background: none repeat scroll 0 0 #3B2173;
    border-radius: 13px 13px 13px 13px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    text-shadow: 0 1px #000000;
}
.searchbox {
    -moz-background-inline-policy: continuous;
    background: url("http://3.bp.blogspot.com/-FE0UfL33738/UPCHE3JY-BI/AAAAAAAADT0/lhE7q1q8C_A/s000/search.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    display: block;
    float: right;
    height: 50px;
    margin-right: 43px;
    margin-top: -40px;
    width: 249px;
}
.searchbox .textfield {
    -moz-background-inline-policy: continuous;
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    float: left;
    height: 20px;
    margin: 14px 1px 5px 25px;
    width: 155px;
}
.searchbox .button {
    -moz-background-inline-policy: continuous;
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    cursor: pointer;
    float: left;
    height: 20px;
    margin-left: 2px;
    margin-top: 14px;
    width: 35px;
}
h2.date-header {
    background: url("http://3.bp.blogspot.com/-vtDpxg9VsPw/UPCHFbUJsRI/AAAAAAAADT8/VVpCqO77faU/s000/1276328132_date.png") no-repeat scroll left -1px transparent;
    border: medium none;
    color: #333333;
    font: 12px arial;
    letter-spacing: 0;
    margin: 0;
    padding-left: 20px;
    text-shadow: 0 1px 0 #FFFFFF;
    text-transform: none;
}
.post-author {
    background: url("http://4.bp.blogspot.com/-SuIJDlGCx6Q/UP51IflQBjI/AAAAAAAAABs/1lTiYErn9-4/s1600/nsg.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    padding-left: 20px;
}
.post-comment-link a {
    background: url("http://4.bp.blogspot.com/-WzuuOOKGt98/UPCHF87-FuI/AAAAAAAADUI/sGqTochnM_s/s000/1276328597_comment.png") no-repeat scroll left center transparent;
    padding-left: 20px;
}
.post-labels {
    background: url("http://2.bp.blogspot.com/-8tsURgc8J20/UPCHG4Qq5kI/AAAAAAAADUU/7_1IofoSgAU/s000/1276330011_tags.png") no-repeat scroll left center transparent;
    padding-left: 20px;
}
#wrapper1 {
}
#wrapper {
    background: url("http://2.bp.blogspot.com/-YznOVt1gRW8/UPCHHUjfyrI/AAAAAAAADUc/LMgtUs0G5VQ/s000/wrapper.jpg") no-repeat scroll center 0 transparent;
}
#content-but {
}
.col-left {
    float: left;
    width: 49%;
}
.col-right {
    float: right;
    width: 48%;
}
#HTML102 h2 {
    display: none;
}
body#layout #ads-header {
    float: right;
    height: 60px;
    margin-right: 20px;
    margin-top: 0;
    width: 300px;
}
body#layout #HTML102 {
    float: right;
    margin-right: 0;
    width: 296px;
}
body#layout #Header1 {
    float: left;
    margin-left: 20px;
    width: 600px;
}
body#layout #headertw {
    display: none;
}
#headertw {
    float: left;
    height: 27px;
    margin-left: 653px;
    margin-top: -43px;
    position: relative;
}
#headertw img {
    margin-right: 5px;
    padding: 0;
}
#searchbox {
    -moz-background-inline-policy: continuous;
    background: none repeat scroll 0 0 #660099;
    border-radius: 12px 12px 12px 12px;
    float: right;
    height: 0px;
    margin-right: 10px;
    margin-top: -19px;
    width: 0px;
}
#searchbox .textfield {
    -moz-background-inline-policy: continuous;
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    float: left;
    height: 1px;
    margin: 2px 1px 2px 8px;
    width: 1px;
}
#searchbox .button {
    -moz-background-inline-policy: continuous;
    background: url("http://1.bp.blogspot.com/-FRZDkeBBLCI/UPCHH0zFPyI/AAAAAAAADUk/9s-qO3EjkBc/s000/searc.png") no-repeat scroll 0 4px transparent;
    border: 0 none;
    cursor: pointer;
    float: left;
    height: 1px;
    margin-left: 2px;
    margin-top: 0;
    width: 1px;
}
#HTML102 h2 {
    display: none;
}
.text-h {
    color: #FFFFFF;
    display: none;
    float: left;
    font: bold 13px Arial;
    margin-right: 10px;
    margin-top: 5px;
    text-transform: none;
}
#ads-header {
    display: none;
    height: 60px;
    margin-left: 502px;
    margin-top: -64px;
    width: 495px;
}
#newheader {
    height: 38px;
    margin-bottom: 0;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding-top: 6px;
    width: 950px;
}
.crosscol .PageList UL, .footer .PageList UL {
    list-style: none outside none;
    margin: 0;
    padding: 17px 0;
}
.post-footer a {
}
.date-outer {
    margin-bottom: 5px;
}
#s3slider {
    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    border: 3px double #CCCCCC;
    height: 299px;
    margin-bottom: 25px;
    margin-top: 0;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    text-shadow: 0 1px 0 #000000;
    width: 590px;
}
#HTML123 h2 {
    display: none;
}
#s3sliderContent {
    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    height: 300px;
    list-style: none outside none;
    margin-left: 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0;
    position: absolute;
    top: -14px;
    width: 590px;
}
.s3sliderImage {
    float: left;
    position: relative;
    width: 590px;
}
.s3sliderImage span {
    background-color: #000000;
    color: #FFFFFF;
    display: none;
    font-size: 12px;
    height: 300px;
    line-height: 16px;
    opacity: 0.7;
    overflow: hidden;
    padding: 10px 13px;
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    width: 180px;
}
.s3sliderImage strong a {
    color: #FFFFFF;
    font-family: 'Myriad Pro',Helvetica,Arial,Sans-Serif;
    font-size: 20px;
}
.s3sliderImage strong a:hover {
    color: #FFFFFF;
}
#HTML101 h2 {
    display: none;
}
.sidebar a {
    color: #000000;
}
#wrapper-bg {
    background: url("http://1.bp.blogspot.com/-lhfZOEHiOKE/UPCHIX6sjsI/AAAAAAAADUs/frfKlxHhM6w/s000/wrapper-bg.jpg") no-repeat scroll center 190px transparent;
}
#Label1 h2 {
    display: none;
}
.second-row h2 {
    display: none;
}
.second-row a {
    color: #FFFFFF;
}
.second-row {
    height: 57px;
    margin: 0 auto;
    padding-bottom: 0;
    padding-left: 0;
    padding-right: 0;
    text-transform: none;
}
.second-row li {
    color: #FFFFFF;
    float: left;
    font: bold 12px Arial;
    margin: 0;
    padding: 23px 9px 18px 10px;
    text-shadow: 0 1px #000000;
    text-transform: uppercase;
}
.second-row ul {
    float: left;
    list-style: none outside none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    width: 969px;
}
#top-social-profiles {
}
#top-social-profiles img {
    margin: 0 6px 0 0 !important;
}
#top-social-profiles img:hover {
    opacity: 0.8;
}
#top-social-profiles .widget-container {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    padding: 0;
}
.fp-slider {
    background: none repeat scroll 0 0 #ECE4DD;
    height: 333px;
    margin: 0 0 17px;
    overflow: hidden;
    padding: 0;
    position: relative;
    width: 609px;
}
.fp-slides-container {
}
.fp-slides, .fp-thumbnail, .fp-prev-next, .fp-nav {
    width: 610px;
}
.fp-slides, .fp-thumbnail {
    height: 299px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0;
    overflow: hidden;
    position: relative;
}
.fp-title {
    color: #FFFFFF;
    font: bold 18px Arial,Helvetica,Sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0 0 2px;
    text-shadow: 0 1px 0 #000000;
}
.fp-title a, .fp-title a:hover {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
}
.fp-content {
    background: none repeat scroll 0 0 #111111;
    bottom: 0;
    left: 0;
    margin-left: 0;
    opacity: 0.7;
    overflow: hidden;
    padding: 10px 15px;
    position: absolute;
    right: 0;
}
.fp-content p {
    color: #FFFFFF;
    line-height: 18px;
    margin: 0;
    padding: 0;
    text-shadow: 0 1px 0 #000000;
}
.fp-more, .fp-more:hover {
    color: #FFFFFF;
    font-weight: bold;
}
.fp-nav {
    height: 12px;
    margin-left: 12px;
    padding: 10px 0;
    text-align: center;
}
.fp-pager a {
    background-image: url("http://1.bp.blogspot.com/-qJY0e1fKG5w/UPCHI1JU_OI/AAAAAAAADUw/W3QdUFAOPSk/s000/pages.png");
    background-position: 0 0;
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
    float: none;
    height: 15px;
    line-height: 1;
    margin: 0 8px 0 0;
    overflow: hidden;
    padding: 0;
    text-indent: -999px;
    width: 16px;
}
.fp-pager a:hover, .fp-pager a.activeSlide {
    background-position: 0 -112px;
    opacity: 1;
    text-decoration: none;
}
.fp-prev-next-wrap {
    position: relative;
    z-index: 200;
}
.fp-prev-next {
    bottom: 130px;
    height: 37px;
    left: 0;
    position: absolute;
    right: 0;
}
.fp-prev {
    background: url("http://3.bp.blogspot.com/-kznPRdjzHt8/UPCHJFy9GBI/AAAAAAAADU4/eCOQG89gy7I/s000/prev.png") no-repeat scroll left top transparent;
    float: left;
    height: 51px;
    margin-left: 10px;
    margin-top: -180px;
    width: 53px;
}
.fp-prev:hover {
}
.fp-next {
    background: url("http://2.bp.blogspot.com/-JiV2_nd2lbE/UPCHJundWTI/AAAAAAAADVA/IECGTDwI7SE/s000/next.png") no-repeat scroll right top transparent;
    float: right;
    height: 51px;
    margin-right: 10px;
    margin-top: -180px;
    width: 53px;
}
.fp-next:hover {
}
div.jump-link {
    background: url("http://2.bp.blogspot.com/-NWGA9DHyS6Y/UPCHDJRh02I/AAAAAAAADTU/Y8BnhnglK7s/s000/post.png") repeat-x scroll 0 1px transparent;
    border: 1px solid #DDDDDD;
    font-size: 12px;
    margin-left: 510px;
    padding: 3px;
}
#lower2 {
    color: #EEEEEE;
    font: 13px arial;
    margin: 0 auto;
    text-align: left;
    width: 100%;
}
#lowerbar-wrapper2 .widget-content {
    color: #000000;
    margin: 0;
    padding: 11px;
}
#lowerbar-wrapper2 h2 {
    background: url("http://3.bp.blogspot.com/-ChmKkwArlmM/UPCHCKr5BkI/AAAAAAAADTM/AKYRQdvmoKo/s000/h2.png") no-repeat scroll 1px 0 transparent;
    color: #FFFFFF;
    font: bold 130% arial;
    letter-spacing: 0;
    margin: 0;
    padding: 15px 9px 12px;
    text-shadow: 0 1px #000000;
    text-transform: none;
}
#lowerbar-wrapper2 ul {
    list-style: none outside none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
#lowerbar-wrapper2 li {
    margin: 0;
    padding: 2px 0;
}
#lowerbar-wrapper2 {
    float: left;
    line-height: 1.6em;
    margin: 0 6px;
    overflow: hidden;
    width: 311px;
    word-wrap: break-word;
}
#lower-wrapper2 {
    background: url("http://1.bp.blogspot.com/-TX3gKrQ07WY/UPCHD70KkiI/AAAAAAAADTk/Uo_g_b7FXdY/s000/low.jpg") no-repeat scroll center 0 #AF96E3;
    margin: 0 auto;
    padding: 18px 0 5px;
    width: 970px;
}

]]></b:skin>

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

(function($){
/* hoverIntent by Brian Cherne */
$.fn.hoverIntent = function(f,g) {
// default configuration options
var cfg = {
sensitivity: 7,
interval: 100,
timeout: 0
};
// override configuration options with user supplied object
cfg = $.extend(cfg, g ? { over: f, out: g } : f );

// instantiate variables
// cX, cY = current X and Y position of mouse, updated by mousemove event
// pX, pY = previous X and Y position of mouse, set by mouseover and polling interval
var cX, cY, pX, pY;

// A private function for getting mouse position
var track = function(ev) {
cX = ev.pageX;
cY = ev.pageY;
};

// A private function for comparing current and previous mouse position
var compare = function(ev,ob) {
ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t);
// compare mouse positions to see if they've crossed the threshold
if ( ( Math.abs(pX-cX) + Math.abs(pY-cY) ) < cfg.sensitivity ) {
$(ob).unbind("mousemove",track);
// set hoverIntent state to true (so mouseOut can be called)
ob.hoverIntent_s = 1;
return cfg.over.apply(ob,[ev]);
} else {
// set previous coordinates for next time
pX = cX; pY = cY;
// use self-calling timeout, guarantees intervals are spaced out properly (avoids JavaScript timer bugs)
ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){compare(ev, ob);} , cfg.interval );
}
};

// A private function for delaying the mouseOut function
var delay = function(ev,ob) {
ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t);
ob.hoverIntent_s = 0;
return cfg.out.apply(ob,[ev]);
};

// A private function for handling mouse 'hovering'
var handleHover = function(e) {
// next three lines copied from jQuery.hover, ignore children onMouseOver/onMouseOut
var p = (e.type == "mouseover" ? e.fromElement : e.toElement) || e.relatedTarget;
while ( p && p != this ) { try { p = p.parentNode; } catch(e) { p = this; } }
if ( p == this ) { return false; }

// copy objects to be passed into t (required for event object to be passed in IE)
var ev = jQuery.extend({},e);
var ob = this;

// cancel hoverIntent timer if it exists
if (ob.hoverIntent_t) { ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t); }

// else e.type == "onmouseover"
if (e.type == "mouseover") {
// set "previous" X and Y position based on initial entry point
pX = ev.pageX; pY = ev.pageY;
// update "current" X and Y position based on mousemove
$(ob).bind("mousemove",track);
// start polling interval (self-calling timeout) to compare mouse coordinates over time
if (ob.hoverIntent_s != 1) { ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){compare(ev,ob);} , cfg.interval );}

// else e.type == "onmouseout"
} else {
// unbind expensive mousemove event
$(ob).unbind("mousemove",track);
// if hoverIntent state is true, then call the mouseOut function after the specified delay
if (ob.hoverIntent_s == 1) { ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){delay(ev,ob);} , cfg.timeout );}
}
};

// bind the function to the two event listeners
return this.mouseover(handleHover).mouseout(handleHover);
};

})(jQuery);

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
 * Superfish v1.4.8 - jQuery menu widget
 * Copyright (c) 2008 Joel Birch
 *
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
 * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 *
 * CHANGELOG: http://users.tpg.com.au/j_birch/plugins/superfish/changelog.txt
 */

;(function($){
$.fn.superfish = function(op){

var sf = $.fn.superfish,
c = sf.c,
$arrow = $(['<span class="',c.arrowClass,'"> &#187;</span>'].join('')),
over = function(){
var $$ = $(this), menu = getMenu($$);
clearTimeout(menu.sfTimer);
$$.showSuperfishUl().siblings().hideSuperfishUl();
},
out = function(){
var $$ = $(this), menu = getMenu($$), o = sf.op;
clearTimeout(menu.sfTimer);
menu.sfTimer=setTimeout(function(){
o.retainPath=($.inArray($$[0],o.$path)>-1);
$$.hideSuperfishUl();
if (o.$path.length && $$.parents(['li.',o.hoverClass].join('')).length<1){over.call(o.$path);}
},o.delay);
},
getMenu = function($menu){
var menu = $menu.parents(['ul.',c.menuClass,':first'].join(''))[0];
sf.op = sf.o[menu.serial];
return menu;
},
addArrow = function($a){ $a.addClass(c.anchorClass).append($arrow.clone()); };

return this.each(function() {
var s = this.serial = sf.o.length;
var o = $.extend({},sf.defaults,op);
o.$path = $('li.'+o.pathClass,this).slice(0,o.pathLevels).each(function(){
$(this).addClass([o.hoverClass,c.bcClass].join(' '))
.filter('li:has(ul)').removeClass(o.pathClass);
});
sf.o[s] = sf.op = o;

$('li:has(ul)',this)[($.fn.hoverIntent && !o.disableHI) ? 'hoverIntent' : 'hover'](over,out).each(function() {
if (o.autoArrows) addArrow( $('>a:first-child',this) );
})
.not('.'+c.bcClass)
.hideSuperfishUl();

var $a = $('a',this);
$a.each(function(i){
var $li = $a.eq(i).parents('li');
$a.eq(i).focus(function(){over.call($li);}).blur(function(){out.call($li);});
});
o.onInit.call(this);

}).each(function() {
var menuClasses = [c.menuClass];
if (sf.op.dropShadows  && !($.browser.msie && $.browser.version < 7)) menuClasses.push(c.shadowClass);
$(this).addClass(menuClasses.join(' '));
});
};

var sf = $.fn.superfish;
sf.o = [];
sf.op = {};
sf.IE7fix = function(){
var o = sf.op;
if ($.browser.msie && $.browser.version > 6 && o.dropShadows && o.animation.opacity!=undefined)
this.toggleClass(sf.c.shadowClass+'-off');
};
sf.c = {
bcClass     : 'sf-breadcrumb',
menuClass   : 'sf-js-enabled',
anchorClass : 'sf-with-ul',
arrowClass  : 'sf-sub-indicator',
shadowClass : 'sf-shadow'
};
sf.defaults = {
hoverClass : 'sfHover',
pathClass : 'overideThisToUse',
pathLevels : 1,
delay : 800,
animation : {opacity:'show'},
speed : 'normal',
autoArrows : true,
dropShadows : true,
disableHI : false, // true disables hoverIntent detection
onInit : function(){}, // callback functions
onBeforeShow: function(){},
onShow : function(){},
onHide : function(){}
};
$.fn.extend({
hideSuperfishUl : function(){
var o = sf.op,
not = (o.retainPath===true) ? o.$path : '';
o.retainPath = false;
var $ul = $(['li.',o.hoverClass].join(''),this).add(this).not(not).removeClass(o.hoverClass)
.find('>ul').hide().css('visibility','hidden');
o.onHide.call($ul);
return this;
},
showSuperfishUl : function(){
var o = sf.op,
sh = sf.c.shadowClass+'-off',
$ul = this.addClass(o.hoverClass)
.find('>ul:hidden').css('visibility','visible');
sf.IE7fix.call($ul);
o.onBeforeShow.call($ul);
$ul.animate(o.animation,o.speed,function(){ sf.IE7fix.call($ul); o.onShow.call($ul); });
return this;
}
});

})(jQuery);//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
 * jQuery Cycle Plugin (with Transition Definitions)
 * Examples and documentation at: http://jquery.malsup.com/cycle/
 * Copyright (c) 2007-2010 M. Alsup
 * Version: 2.88 (08-JUN-2010)
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.
 * http://jquery.malsup.com/license.html
 * Requires: jQuery v1.2.6 or later
 */
(function($){var ver="2.88";if($.support==undefined){$.support={opacity:!($.browser.msie)};}function debug(s){if($.fn.cycle.debug){log(s);}}function log(){if(window.console&&window.console.log){window.console.log("[cycle] "+Array.prototype.join.call(arguments," "));}}$.fn.cycle=function(options,arg2){var o={s:this.selector,c:this.context};if(this.length===0&&options!="stop"){if(!$.isReady&&o.s){log("DOM not ready, queuing slideshow");$(function(){$(o.s,o.c).cycle(options,arg2);});return this;}log("terminating; zero elements found by selector"+($.isReady?"":" (DOM not ready)"));return this;}return this.each(function(){var opts=handleArguments(this,options,arg2);if(opts===false){return;}opts.updateActivePagerLink=opts.updateActivePagerLink||$.fn.cycle.updateActivePagerLink;if(this.cycleTimeout){clearTimeout(this.cycleTimeout);}this.cycleTimeout=this.cyclePause=0;var $cont=$(this);var $slides=opts.slideExpr?$(opts.slideExpr,this):$cont.children();var els=$slides.get();if(els.length<2){log("terminating; too few slides: "+els.length);return;}var opts2=buildOptions($cont,$slides,els,opts,o);if(opts2===false){return;}var startTime=opts2.continuous?10:getTimeout(els[opts2.currSlide],els[opts2.nextSlide],opts2,!opts2.rev);if(startTime){startTime+=(opts2.delay||0);if(startTime<10){startTime=10;}debug("first timeout: "+startTime);this.cycleTimeout=setTimeout(function(){go(els,opts2,0,(!opts2.rev&&!opts.backwards));},startTime);}});};function handleArguments(cont,options,arg2){if(cont.cycleStop==undefined){cont.cycleStop=0;}if(options===undefined||options===null){options={};}if(options.constructor==String){switch(options){case"destroy":case"stop":var opts=$(cont).data("cycle.opts");if(!opts){return false;}cont.cycleStop++;if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout);}cont.cycleTimeout=0;$(cont).removeData("cycle.opts");if(options=="destroy"){destroy(opts);}return false;case"toggle":cont.cyclePause=(cont.cyclePause===1)?0:1;checkInstantResume(cont.cyclePause,arg2,cont);return false;case"pause":cont.cyclePause=1;return false;case"resume":cont.cyclePause=0;checkInstantResume(false,arg2,cont);return false;case"prev":case"next":var opts=$(cont).data("cycle.opts");if(!opts){log('options not found, "prev/next" ignored');return false;}$.fn.cycle[options](opts);return false;default:options={fx:options};}return options;}else{if(options.constructor==Number){var num=options;options=$(cont).data("cycle.opts");if(!options){log("options not found, can not advance slide");return false;}if(num<0||num>=options.elements.length){log("invalid slide index: "+num);return false;}options.nextSlide=num;if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout);cont.cycleTimeout=0;}if(typeof arg2=="string"){options.oneTimeFx=arg2;}go(options.elements,options,1,num>=options.currSlide);return false;}}return options;function checkInstantResume(isPaused,arg2,cont){if(!isPaused&&arg2===true){var options=$(cont).data("cycle.opts");if(!options){log("options not found, can not resume");return false;}if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout);cont.cycleTimeout=0;}go(options.elements,options,1,(!opts.rev&&!opts.backwards));}}}function removeFilter(el,opts){if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&el.style.filter){try{el.style.removeAttribute("filter");}catch(smother){}}}function destroy(opts){if(opts.next){$(opts.next).unbind(opts.prevNextEvent);}if(opts.prev){$(opts.prev).unbind(opts.prevNextEvent);}if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){$.each(opts.pagerAnchors||[],function(){this.unbind().remove();});}opts.pagerAnchors=null;if(opts.destroy){opts.destroy(opts);}}function buildOptions($cont,$slides,els,options,o){var opts=$.extend({},$.fn.cycle.defaults,options||{},$.metadata?$cont.metadata():$.meta?$cont.data():{});if(opts.autostop){opts.countdown=opts.autostopCount||els.length;}var cont=$cont[0];$cont.data("cycle.opts",opts);opts.$cont=$cont;opts.stopCount=cont.cycleStop;opts.elements=els;opts.before=opts.before?[opts.before]:[];opts.after=opts.after?[opts.after]:[];opts.after.unshift(function(){opts.busy=0;});if(!$.support.opacity&&opts.cleartype){opts.after.push(function(){removeFilter(this,opts);});}if(opts.continuous){opts.after.push(function(){go(els,opts,0,(!opts.rev&&!opts.backwards));});}saveOriginalOpts(opts);if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&!opts.cleartypeNoBg){clearTypeFix($slides);}if($cont.css("position")=="static"){$cont.css("position","relative");}if(opts.width){$cont.width(opts.width);}if(opts.height&&opts.height!="auto"){$cont.height(opts.height);}if(opts.startingSlide){opts.startingSlide=parseInt(opts.startingSlide);}else{if(opts.backwards){opts.startingSlide=els.length-1;}}if(opts.random){opts.randomMap=[];for(var i=0;i<els.length;i++){opts.randomMap.push(i);}opts.randomMap.sort(function(a,b){return Math.random()-0.5;});opts.randomIndex=1;opts.startingSlide=opts.randomMap[1];}else{if(opts.startingSlide>=els.length){opts.startingSlide=0;}}opts.currSlide=opts.startingSlide||0;var first=opts.startingSlide;$slides.css({position:"absolute",top:0,left:0}).hide().each(function(i){var z;if(opts.backwards){z=first?i<=first?els.length+(i-first):first-i:els.length-i;}else{z=first?i>=first?els.length-(i-first):first-i:els.length-i;}$(this).css("z-index",z);});$(els[first]).css("opacity",1).show();removeFilter(els[first],opts);if(opts.fit&&opts.width){$slides.width(opts.width);}if(opts.fit&&opts.height&&opts.height!="auto"){$slides.height(opts.height);}var reshape=opts.containerResize&&!$cont.innerHeight();if(reshape){var maxw=0,maxh=0;for(var j=0;j<els.length;j++){var $e=$(els[j]),e=$e[0],w=$e.outerWidth(),h=$e.outerHeight();if(!w){w=e.offsetWidth||e.width||$e.attr("width");}if(!h){h=e.offsetHeight||e.height||$e.attr("height");}maxw=w>maxw?w:maxw;maxh=h>maxh?h:maxh;}if(maxw>0&&maxh>0){$cont.css({width:maxw+"px",height:maxh+"px"});}}if(opts.pause){$cont.hover(function(){this.cyclePause++;},function(){this.cyclePause--;});}if(supportMultiTransitions(opts)===false){return false;}var requeue=false;options.requeueAttempts=options.requeueAttempts||0;$slides.each(function(){var $el=$(this);this.cycleH=(opts.fit&&opts.height)?opts.height:($el.height()||this.offsetHeight||this.height||$el.attr("height")||0);this.cycleW=(opts.fit&&opts.width)?opts.width:($el.width()||this.offsetWidth||this.width||$el.attr("width")||0);if($el.is("img")){var loadingIE=($.browser.msie&&this.cycleW==28&&this.cycleH==30&&!this.complete);var loadingFF=($.browser.mozilla&&this.cycleW==34&&this.cycleH==19&&!this.complete);var loadingOp=($.browser.opera&&((this.cycleW==42&&this.cycleH==19)||(this.cycleW==37&&this.cycleH==17))&&!this.complete);var loadingOther=(this.cycleH==0&&this.cycleW==0&&!this.complete);if(loadingIE||loadingFF||loadingOp||loadingOther){if(o.s&&opts.requeueOnImageNotLoaded&&++options.requeueAttempts<100){log(options.requeueAttempts," - img slide not loaded, requeuing slideshow: ",this.src,this.cycleW,this.cycleH);setTimeout(function(){$(o.s,o.c).cycle(options);},opts.requeueTimeout);requeue=true;return false;}else{log("could not determine size of image: "+this.src,this.cycleW,this.cycleH);}}}return true;});if(requeue){return false;}opts.cssBefore=opts.cssBefore||{};opts.animIn=opts.animIn||{};opts.animOut=opts.animOut||{};$slides.not(":eq("+first+")").css(opts.cssBefore);if(opts.cssFirst){$($slides[first]).css(opts.cssFirst);}if(opts.timeout){opts.timeout=parseInt(opts.timeout);if(opts.speed.constructor==String){opts.speed=$.fx.speeds[opts.speed]||parseInt(opts.speed);}if(!opts.sync){opts.speed=opts.speed/2;}var buffer=opts.fx=="shuffle"?500:250;while((opts.timeout-opts.speed)<buffer){opts.timeout+=opts.speed;}}if(opts.easing){opts.easeIn=opts.easeOut=opts.easing;}if(!opts.speedIn){opts.speedIn=opts.speed;}if(!opts.speedOut){opts.speedOut=opts.speed;}opts.slideCount=els.length;opts.currSlide=opts.lastSlide=first;if(opts.random){if(++opts.randomIndex==els.length){opts.randomIndex=0;}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];}else{if(opts.backwards){opts.nextSlide=opts.startingSlide==0?(els.length-1):opts.startingSlide-1;}else{opts.nextSlide=opts.startingSlide>=(els.length-1)?0:opts.startingSlide+1;}}if(!opts.multiFx){var init=$.fn.cycle.transitions[opts.fx];if($.isFunction(init)){init($cont,$slides,opts);}else{if(opts.fx!="custom"&&!opts.multiFx){log("unknown transition: "+opts.fx,"; slideshow terminating");return false;}}}var e0=$slides[first];if(opts.before.length){opts.before[0].apply(e0,[e0,e0,opts,true]);}if(opts.after.length>1){opts.after[1].apply(e0,[e0,e0,opts,true]);}if(opts.next){$(opts.next).bind(opts.prevNextEvent,function(){return advance(opts,opts.rev?-1:1);});}if(opts.prev){$(opts.prev).bind(opts.prevNextEvent,function(){return advance(opts,opts.rev?1:-1);});}if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){buildPager(els,opts);}exposeAddSlide(opts,els);return opts;}function saveOriginalOpts(opts){opts.original={before:[],after:[]};opts.original.cssBefore=$.extend({},opts.cssBefore);opts.original.cssAfter=$.extend({},opts.cssAfter);opts.original.animIn=$.extend({},opts.animIn);opts.original.animOut=$.extend({},opts.animOut);$.each(opts.before,function(){opts.original.before.push(this);});$.each(opts.after,function(){opts.original.after.push(this);});}function supportMultiTransitions(opts){var i,tx,txs=$.fn.cycle.transitions;if(opts.fx.indexOf(",")>0){opts.multiFx=true;opts.fxs=opts.fx.replace(/\s*/g,"").split(",");for(i=0;i<opts.fxs.length;i++){var fx=opts.fxs[i];tx=txs[fx];if(!tx||!txs.hasOwnProperty(fx)||!$.isFunction(tx)){log("discarding unknown transition: ",fx);opts.fxs.splice(i,1);i--;}}if(!opts.fxs.length){log("No valid transitions named; slideshow terminating.");return false;}}else{if(opts.fx=="all"){opts.multiFx=true;opts.fxs=[];for(p in txs){tx=txs[p];if(txs.hasOwnProperty(p)&&$.isFunction(tx)){opts.fxs.push(p);}}}}if(opts.multiFx&&opts.randomizeEffects){var r1=Math.floor(Math.random()*20)+30;for(i=0;i<r1;i++){var r2=Math.floor(Math.random()*opts.fxs.length);opts.fxs.push(opts.fxs.splice(r2,1)[0]);}debug("randomized fx sequence: ",opts.fxs);}return true;}function exposeAddSlide(opts,els){opts.addSlide=function(newSlide,prepend){var $s=$(newSlide),s=$s[0];if(!opts.autostopCount){opts.countdown++;}els[prepend?"unshift":"push"](s);if(opts.els){opts.els[prepend?"unshift":"push"](s);}opts.slideCount=els.length;$s.css("position","absolute");$s[prepend?"prependTo":"appendTo"](opts.$cont);if(prepend){opts.currSlide++;opts.nextSlide++;}if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&!opts.cleartypeNoBg){clearTypeFix($s);}if(opts.fit&&opts.width){$s.width(opts.width);}if(opts.fit&&opts.height&&opts.height!="auto"){$slides.height(opts.height);}s.cycleH=(opts.fit&&opts.height)?opts.height:$s.height();s.cycleW=(opts.fit&&opts.width)?opts.width:$s.width();$s.css(opts.cssBefore);if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){$.fn.cycle.createPagerAnchor(els.length-1,s,$(opts.pager),els,opts);}if($.isFunction(opts.onAddSlide)){opts.onAddSlide($s);}else{$s.hide();}};}$.fn.cycle.resetState=function(opts,fx){fx=fx||opts.fx;opts.before=[];opts.after=[];opts.cssBefore=$.extend({},opts.original.cssBefore);opts.cssAfter=$.extend({},opts.original.cssAfter);opts.animIn=$.extend({},opts.original.animIn);opts.animOut=$.extend({},opts.original.animOut);opts.fxFn=null;$.each(opts.original.before,function(){opts.before.push(this);});$.each(opts.original.after,function(){opts.after.push(this);});var init=$.fn.cycle.transitions[fx];if($.isFunction(init)){init(opts.$cont,$(opts.elements),opts);}};function go(els,opts,manual,fwd){if(manual&&opts.busy&&opts.manualTrump){debug("manualTrump in go(), stopping active transition");$(els).stop(true,true);opts.busy=false;}if(opts.busy){debug("transition active, ignoring new tx request");return;}var p=opts.$cont[0],curr=els[opts.currSlide],next=els[opts.nextSlide];if(p.cycleStop!=opts.stopCount||p.cycleTimeout===0&&!manual){return;}if(!manual&&!p.cyclePause&&!opts.bounce&&((opts.autostop&&(--opts.countdown<=0))||(opts.nowrap&&!opts.random&&opts.nextSlide<opts.currSlide))){if(opts.end){opts.end(opts);}return;}var changed=false;if((manual||!p.cyclePause)&&(opts.nextSlide!=opts.currSlide)){changed=true;var fx=opts.fx;curr.cycleH=curr.cycleH||$(curr).height();curr.cycleW=curr.cycleW||$(curr).width();next.cycleH=next.cycleH||$(next).height();next.cycleW=next.cycleW||$(next).width();if(opts.multiFx){if(opts.lastFx==undefined||++opts.lastFx>=opts.fxs.length){opts.lastFx=0;}fx=opts.fxs[opts.lastFx];opts.currFx=fx;}if(opts.oneTimeFx){fx=opts.oneTimeFx;opts.oneTimeFx=null;}$.fn.cycle.resetState(opts,fx);if(opts.before.length){$.each(opts.before,function(i,o){if(p.cycleStop!=opts.stopCount){return;}o.apply(next,[curr,next,opts,fwd]);});}var after=function(){$.each(opts.after,function(i,o){if(p.cycleStop!=opts.stopCount){return;}o.apply(next,[curr,next,opts,fwd]);});};debug("tx firing; currSlide: "+opts.currSlide+"; nextSlide: "+opts.nextSlide);opts.busy=1;if(opts.fxFn){opts.fxFn(curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent);}else{if($.isFunction($.fn.cycle[opts.fx])){$.fn.cycle[opts.fx](curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent);}else{$.fn.cycle.custom(curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent);}}}if(changed||opts.nextSlide==opts.currSlide){opts.lastSlide=opts.currSlide;if(opts.random){opts.currSlide=opts.nextSlide;if(++opts.randomIndex==els.length){opts.randomIndex=0;}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];if(opts.nextSlide==opts.currSlide){opts.nextSlide=(opts.currSlide==opts.slideCount-1)?0:opts.currSlide+1;}}else{if(opts.backwards){var roll=(opts.nextSlide-1)<0;if(roll&&opts.bounce){opts.backwards=!opts.backwards;opts.nextSlide=1;opts.currSlide=0;}else{opts.nextSlide=roll?(els.length-1):opts.nextSlide-1;opts.currSlide=roll?0:opts.nextSlide+1;}}else{var roll=(opts.nextSlide+1)==els.length;if(roll&&opts.bounce){opts.backwards=!opts.backwards;opts.nextSlide=els.length-2;opts.currSlide=els.length-1;}else{opts.nextSlide=roll?0:opts.nextSlide+1;opts.currSlide=roll?els.length-1:opts.nextSlide-1;}}}}if(changed&&opts.pager){opts.updateActivePagerLink(opts.pager,opts.currSlide,opts.activePagerClass);}var ms=0;if(opts.timeout&&!opts.continuous){ms=getTimeout(els[opts.currSlide],els[opts.nextSlide],opts,fwd);}else{if(opts.continuous&&p.cyclePause){ms=10;}}if(ms>0){p.cycleTimeout=setTimeout(function(){go(els,opts,0,(!opts.rev&&!opts.backwards));},ms);}}$.fn.cycle.updateActivePagerLink=function(pager,currSlide,clsName){$(pager).each(function(){$(this).children().removeClass(clsName).eq(currSlide).addClass(clsName);});};function getTimeout(curr,next,opts,fwd){if(opts.timeoutFn){var t=opts.timeoutFn.call(curr,curr,next,opts,fwd);while((t-opts.speed)<250){t+=opts.speed;}debug("calculated timeout: "+t+"; speed: "+opts.speed);if(t!==false){return t;}}return opts.timeout;}$.fn.cycle.next=function(opts){advance(opts,opts.rev?-1:1);};$.fn.cycle.prev=function(opts){advance(opts,opts.rev?1:-1);};function advance(opts,val){var els=opts.elements;var p=opts.$cont[0],timeout=p.cycleTimeout;if(timeout){clearTimeout(timeout);p.cycleTimeout=0;}if(opts.random&&val<0){opts.randomIndex--;if(--opts.randomIndex==-2){opts.randomIndex=els.length-2;}else{if(opts.randomIndex==-1){opts.randomIndex=els.length-1;}}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];}else{if(opts.random){opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];}else{opts.nextSlide=opts.currSlide+val;if(opts.nextSlide<0){if(opts.nowrap){return false;}opts.nextSlide=els.length-1;}else{if(opts.nextSlide>=els.length){if(opts.nowrap){return false;}opts.nextSlide=0;}}}}var cb=opts.onPrevNextEvent||opts.prevNextClick;if($.isFunction(cb)){cb(val>0,opts.nextSlide,els[opts.nextSlide]);}go(els,opts,1,val>=0);return false;}function buildPager(els,opts){var $p=$(opts.pager);$.each(els,function(i,o){$.fn.cycle.createPagerAnchor(i,o,$p,els,opts);});opts.updateActivePagerLink(opts.pager,opts.startingSlide,opts.activePagerClass);}$.fn.cycle.createPagerAnchor=function(i,el,$p,els,opts){var a;if($.isFunction(opts.pagerAnchorBuilder)){a=opts.pagerAnchorBuilder(i,el);debug("pagerAnchorBuilder("+i+", el) returned: "+a);}else{a='<a href="#">'+(i+1)+"</a>";}if(!a){return;}var $a=$(a);if($a.parents("body").length===0){var arr=[];if($p.length>1){$p.each(function(){var $clone=$a.clone(true);$(this).append($clone);arr.push($clone[0]);});$a=$(arr);}else{$a.appendTo($p);}}opts.pagerAnchors=opts.pagerAnchors||[];opts.pagerAnchors.push($a);$a.bind(opts.pagerEvent,function(e){e.preventDefault();opts.nextSlide=i;var p=opts.$cont[0],timeout=p.cycleTimeout;if(timeout){clearTimeout(timeout);p.cycleTimeout=0;}var cb=opts.onPagerEvent||opts.pagerClick;if($.isFunction(cb)){cb(opts.nextSlide,els[opts.nextSlide]);}go(els,opts,1,opts.currSlide<i);});if(!/^click/.test(opts.pagerEvent)&&!opts.allowPagerClickBubble){$a.bind("click.cycle",function(){return false;});}if(opts.pauseOnPagerHover){$a.hover(function(){opts.$cont[0].cyclePause++;},function(){opts.$cont[0].cyclePause--;});}};$.fn.cycle.hopsFromLast=function(opts,fwd){var hops,l=opts.lastSlide,c=opts.currSlide;if(fwd){hops=c>l?c-l:opts.slideCount-l;}else{hops=c<l?l-c:l+opts.slideCount-c;}return hops;};function clearTypeFix($slides){debug("applying clearType background-color hack");function hex(s){s=parseInt(s).toString(16);return s.length<2?"0"+s:s;}function getBg(e){for(;e&&e.nodeName.toLowerCase()!="html";e=e.parentNode){var v=$.css(e,"background-color");if(v.indexOf("rgb")>=0){var rgb=v.match(/\d+/g);return"#"+hex(rgb[0])+hex(rgb[1])+hex(rgb[2]);}if(v&&v!="transparent"){return v;}}return"#ffffff";}$slides.each(function(){$(this).css("background-color",getBg(this));});}$.fn.cycle.commonReset=function(curr,next,opts,w,h,rev){$(opts.elements).not(curr).hide();opts.cssBefore.opacity=1;opts.cssBefore.display="block";if(w!==false&&next.cycleW>0){opts.cssBefore.width=next.cycleW;}if(h!==false&&next.cycleH>0){opts.cssBefore.height=next.cycleH;}opts.cssAfter=opts.cssAfter||{};opts.cssAfter.display="none";$(curr).css("zIndex",opts.slideCount+(rev===true?1:0));$(next).css("zIndex",opts.slideCount+(rev===true?0:1));};$.fn.cycle.custom=function(curr,next,opts,cb,fwd,speedOverride){var $l=$(curr),$n=$(next);var speedIn=opts.speedIn,speedOut=opts.speedOut,easeIn=opts.easeIn,easeOut=opts.easeOut;$n.css(opts.cssBefore);if(speedOverride){if(typeof speedOverride=="number"){speedIn=speedOut=speedOverride;}else{speedIn=speedOut=1;}easeIn=easeOut=null;}var fn=function(){$n.animate(opts.animIn,speedIn,easeIn,cb);};$l.animate(opts.animOut,speedOut,easeOut,function(){if(opts.cssAfter){$l.css(opts.cssAfter);}if(!opts.sync){fn();}});if(opts.sync){fn();}};$.fn.cycle.transitions={fade:function($cont,$slides,opts){$slides.not(":eq("+opts.currSlide+")").css("opacity",0);opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.opacity=0;});opts.animIn={opacity:1};opts.animOut={opacity:0};opts.cssBefore={top:0,left:0};}};$.fn.cycle.ver=function(){return ver;};$.fn.cycle.defaults={fx:"fade",timeout:4000,timeoutFn:null,continuous:0,speed:1000,speedIn:null,speedOut:null,next:null,prev:null,onPrevNextEvent:null,prevNextEvent:"click.cycle",pager:null,onPagerEvent:null,pagerEvent:"click.cycle",allowPagerClickBubble:false,pagerAnchorBuilder:null,before:null,after:null,end:null,easing:null,easeIn:null,easeOut:null,shuffle:null,animIn:null,animOut:null,cssBefore:null,cssAfter:null,fxFn:null,height:"auto",startingSlide:0,sync:1,random:0,fit:0,containerResize:1,pause:0,pauseOnPagerHover:0,autostop:0,autostopCount:0,delay:0,slideExpr:null,cleartype:!$.support.opacity,cleartypeNoBg:false,nowrap:0,fastOnEvent:0,randomizeEffects:1,rev:0,manualTrump:true,requeueOnImageNotLoaded:true,requeueTimeout:250,activePagerClass:"activeSlide",updateActivePagerLink:null,backwards:false};})(jQuery);
/*
 * jQuery Cycle Plugin Transition Definitions
 * This script is a plugin for the jQuery Cycle Plugin
 * Examples and documentation at: http://malsup.com/jquery/cycle/
 * Copyright (c) 2007-2010 M. Alsup
 * Version: 2.72
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
 * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 */
(function($){$.fn.cycle.transitions.none=function($cont,$slides,opts){opts.fxFn=function(curr,next,opts,after){$(next).show();$(curr).hide();after();};};$.fn.cycle.transitions.scrollUp=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var h=$cont.height();opts.cssBefore={top:h,left:0};opts.cssFirst={top:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:-h};};$.fn.cycle.transitions.scrollDown=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var h=$cont.height();opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={top:-h,left:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:h};};$.fn.cycle.transitions.scrollLeft=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var w=$cont.width();opts.cssFirst={left:0};opts.cssBefore={left:w,top:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={left:0-w};};$.fn.cycle.transitions.scrollRight=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var w=$cont.width();opts.cssFirst={left:0};opts.cssBefore={left:-w,top:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={left:w};};$.fn.cycle.transitions.scrollHorz=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden").width();opts.before.push(function(curr,next,opts,fwd){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.left=fwd?(next.cycleW-1):(1-next.cycleW);opts.animOut.left=fwd?-curr.cycleW:curr.cycleW;});opts.cssFirst={left:0};opts.cssBefore={top:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={top:0};};$.fn.cycle.transitions.scrollVert=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push(function(curr,next,opts,fwd){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.top=fwd?(1-next.cycleH):(next.cycleH-1);opts.animOut.top=fwd?curr.cycleH:-curr.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={left:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={left:0};};$.fn.cycle.transitions.slideX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$(opts.elements).not(curr).hide();$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.animIn.width=next.cycleW;});opts.cssBefore={left:0,top:0,width:0};opts.animIn={width:"show"};opts.animOut={width:0};};$.fn.cycle.transitions.slideY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$(opts.elements).not(curr).hide();$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.animIn.height=next.cycleH;});opts.cssBefore={left:0,top:0,height:0};opts.animIn={height:"show"};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.shuffle=function($cont,$slides,opts){var i,w=$cont.css("overflow","visible").width();$slides.css({left:0,top:0});opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);});if(!opts.speedAdjusted){opts.speed=opts.speed/2;opts.speedAdjusted=true;}opts.random=0;opts.shuffle=opts.shuffle||{left:-w,top:15};opts.els=[];for(i=0;i<$slides.length;i++){opts.els.push($slides[i]);}for(i=0;i<opts.currSlide;i++){opts.els.push(opts.els.shift());}opts.fxFn=function(curr,next,opts,cb,fwd){var $el=fwd?$(curr):$(next);$(next).css(opts.cssBefore);var count=opts.slideCount;$el.animate(opts.shuffle,opts.speedIn,opts.easeIn,function(){var hops=$.fn.cycle.hopsFromLast(opts,fwd);for(var k=0;k<hops;k++){fwd?opts.els.push(opts.els.shift()):opts.els.unshift(opts.els.pop());}if(fwd){for(var i=0,len=opts.els.length;i<len;i++){$(opts.els[i]).css("z-index",len-i+count);}}else{var z=$(curr).css("z-index");$el.css("z-index",parseInt(z)+1+count);}$el.animate({left:0,top:0},opts.speedOut,opts.easeOut,function(){$(fwd?this:curr).hide();if(cb){cb();}});});};opts.cssBefore={display:"block",opacity:1,top:0,left:0};};$.fn.cycle.transitions.turnUp=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.cssBefore.top=next.cycleH;opts.animIn.height=next.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={left:0,height:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.turnDown=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={left:0,top:0,height:0};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.turnLeft=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.cssBefore.left=next.cycleW;opts.animIn.width=next.cycleW;});opts.cssBefore={top:0,width:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={width:0};};$.fn.cycle.transitions.turnRight=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.animIn.width=next.cycleW;opts.animOut.left=curr.cycleW;});opts.cssBefore={top:0,left:0,width:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={width:0};};$.fn.cycle.transitions.zoom=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,false,true);opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.cssBefore.left=next.cycleW/2;opts.animIn={top:0,left:0,width:next.cycleW,height:next.cycleH};opts.animOut={width:0,height:0,top:curr.cycleH/2,left:curr.cycleW/2};});opts.cssFirst={top:0,left:0};opts.cssBefore={width:0,height:0};};$.fn.cycle.transitions.fadeZoom=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,false);opts.cssBefore.left=next.cycleW/2;opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.animIn={top:0,left:0,width:next.cycleW,height:next.cycleH};});opts.cssBefore={width:0,height:0};opts.animOut={opacity:0};};$.fn.cycle.transitions.blindX=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","hidden").width();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.width=next.cycleW;opts.animOut.left=curr.cycleW;});opts.cssBefore={left:w,top:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={left:w};};$.fn.cycle.transitions.blindY=function($cont,$slides,opts){var h=$cont.css("overflow","hidden").height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssBefore={top:h,left:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:h};};$.fn.cycle.transitions.blindZ=function($cont,$slides,opts){var h=$cont.css("overflow","hidden").height();var w=$cont.width();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssBefore={top:h,left:w};opts.animIn={top:0,left:0};opts.animOut={top:h,left:w};};$.fn.cycle.transitions.growX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.cssBefore.left=this.cycleW/2;opts.animIn={left:0,width:this.cycleW};opts.animOut={left:0};});opts.cssBefore={width:0,top:0};};$.fn.cycle.transitions.growY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.cssBefore.top=this.cycleH/2;opts.animIn={top:0,height:this.cycleH};opts.animOut={top:0};});opts.cssBefore={height:0,left:0};};$.fn.cycle.transitions.curtainX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true,true);opts.cssBefore.left=next.cycleW/2;opts.animIn={left:0,width:this.cycleW};opts.animOut={left:curr.cycleW/2,width:0};});opts.cssBefore={top:0,width:0};};$.fn.cycle.transitions.curtainY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false,true);opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.animIn={top:0,height:next.cycleH};opts.animOut={top:curr.cycleH/2,height:0};});opts.cssBefore={left:0,height:0};};$.fn.cycle.transitions.cover=function($cont,$slides,opts){var d=opts.direction||"left";var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);if(d=="right"){opts.cssBefore.left=-w;}else{if(d=="up"){opts.cssBefore.top=h;}else{if(d=="down"){opts.cssBefore.top=-h;}else{opts.cssBefore.left=w;}}}});opts.animIn={left:0,top:0};opts.animOut={opacity:1};opts.cssBefore={top:0,left:0};};$.fn.cycle.transitions.uncover=function($cont,$slides,opts){var d=opts.direction||"left";var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);if(d=="right"){opts.animOut.left=w;}else{if(d=="up"){opts.animOut.top=-h;}else{if(d=="down"){opts.animOut.top=h;}else{opts.animOut.left=-w;}}}});opts.animIn={left:0,top:0};opts.animOut={opacity:1};opts.cssBefore={top:0,left:0};};$.fn.cycle.transitions.toss=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","visible").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);if(!opts.animOut.left&&!opts.animOut.top){opts.animOut={left:w*2,top:-h/2,opacity:0};}else{opts.animOut.opacity=0;}});opts.cssBefore={left:0,top:0};opts.animIn={left:0};};$.fn.cycle.transitions.wipe=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.cssBefore=opts.cssBefore||{};var clip;if(opts.clip){if(/l2r/.test(opts.clip)){clip="rect(0px 0px "+h+"px 0px)";}else{if(/r2l/.test(opts.clip)){clip="rect(0px "+w+"px "+h+"px "+w+"px)";}else{if(/t2b/.test(opts.clip)){clip="rect(0px "+w+"px 0px 0px)";}else{if(/b2t/.test(opts.clip)){clip="rect("+h+"px "+w+"px "+h+"px 0px)";}else{if(/zoom/.test(opts.clip)){var top=parseInt(h/2);var left=parseInt(w/2);clip="rect("+top+"px "+left+"px "+top+"px "+left+"px)";}}}}}}opts.cssBefore.clip=opts.cssBefore.clip||clip||"rect(0px 0px 0px 0px)";var d=opts.cssBefore.clip.match(/(\d+)/g);var t=parseInt(d[0]),r=parseInt(d[1]),b=parseInt(d[2]),l=parseInt(d[3]);opts.before.push(function(curr,next,opts){if(curr==next){return;}var $curr=$(curr),$next=$(next);$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,false);opts.cssAfter.display="block";var step=1,count=parseInt((opts.speedIn/13))-1;(function f(){var tt=t?t-parseInt(step*(t/count)):0;var ll=l?l-parseInt(step*(l/count)):0;var bb=b<h?b+parseInt(step*((h-b)/count||1)):h;var rr=r<w?r+parseInt(step*((w-r)/count||1)):w;$next.css({clip:"rect("+tt+"px "+rr+"px "+bb+"px "+ll+"px)"});(step++<=count)?setTimeout(f,13):$curr.css("display","none");})();});opts.cssBefore={display:"block",opacity:1,top:0,left:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={left:0};};})(jQuery);

//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
jQuery.noConflict();
jQuery(function(){
jQuery('ul.menu-primary').superfish({
animation: {opacity:'show'},
autoArrows:  true,
                dropShadows: false,
                speed: 200,
                delay: 800
                });
            });

jQuery(function(){
jQuery('ul.menu-secondary').superfish({
animation: {opacity:'show'},
autoArrows:  true,
                dropShadows: false,
                speed: 200,
                delay: 800
                });
            });

jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.fp-slides').cycle({
fx: 'scrollHorz',
timeout: 4000,
delay: 0,
speed: 400,
next: '.fp-next',
prev: '.fp-prev',
pager: '.fp-pager',
continuous: 0,
sync: 1,
pause: 1,
pauseOnPagerHover: 1,
cleartype: true,
cleartypeNoBg: true
});
 });

/* ]]> */

</script>

  </head>

  <body>
<div id='wrapper1'>
 <div id='wrapper'>
<div id='wrapper-bg'>
  <div id='outer-wrapper'><div id='outer-wrapper1'><div id='wrap2'>

    <!-- skip links for text browsers -->
    <span id='skiplinks' style='display:none;'>
      <a href='#main'>skip to main </a> |
      <a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
    </span>
<div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
        <b:section class='crosscol' id='crosscol'/>
 <div id='searchbox'>
<form expr:action='data:blog.homepageUrl + &quot;search/&quot;' id='searchthis' method='get'>
<div class='content'>
<input class='textfield' name='q' size='24' type='text' value=''/>
<input class='button' type='submit' value=''/>
</div>
</form>
</div></div>
    <div id='header-wrapper'>

      <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='BLOG NGƯỜI SAIGON (Tiêu đề)' type='Header'/>
</b:section>
<b:section class='ads-header' id='ads-header' showaddelement='no'/>


    </div>

<div class='second-row'> <b:section class='second-row' id='second-row' preferred='yes' showaddelement='no'>
<b:widget id='Label1' locked='true' title='Labels' type='Label'/>
<b:widget id='Label3' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
<b:widget id='Navbar1' locked='false' title='Thanh điều hướng' type='Navbar'/>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
<b:widget id='HTML11' locked='false' title='' type='HTML'/>
<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'/>
<b:widget id='HTML8' locked='false' title='' type='HTML'/>
<b:widget id='HTML9' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section></div>
   


    <div id='content-wrapper'>
   
      <div id='main-wrapper'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<b:section class='slider-k' id='slider-k' showaddelement='no'/></b:if>
        <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
      </div>

          <div id='sidebar-wrapper'>
<b:section class='top-social-profiles' id='top-social-profiles' showaddelement='no'/>
        <b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='NGƯỜI SAIGON' type='HTML'/>
<b:widget id='HTML4' locked='false' title='LỊCH ÂM DƯƠNG' type='HTML'/>
<b:widget id='HTML5' locked='false' title='GIA ĐÌNH' type='HTML'/>
<b:widget id='HTML7' locked='false' title='NHẠC HÒA TẤU' type='HTML'/>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='ĐỒNG HỒ CỔ &amp;amp; QUÀ TẶNG' type='HTML'/>
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='CAFE NGƯỜI SAIGON' type='HTML'/>
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='BÀI ĐĂNG MỚI' type='PopularPosts'/>
<b:widget id='Stats1' locked='false' title='THỐNG KÊ BLOG' type='Stats'/>
<b:widget id='Followers1' locked='false' title='.' type='Followers'/>
<b:widget id='PlusFollowers1' locked='false' title='Google+ Followers' type='PlusFollowers'/>
</b:section>
      </div>
      <!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
      <div class='clear'>&#160;</div>

    </div> <!-- end content-wrapper -->
<div id='content-but'/>
 


</div></div> </div><!-- end outer-wrapper -->

<div id='lower2'>
<div id='lower-wrapper2'>
<div id='lowerbar-wrapper2'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar21' preferred='yes' showaddelement='yes'/>
</div>
<div id='lowerbar-wrapper2'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar22' preferred='yes' showaddelement='yes'/>
</div>
<div id='lowerbar-wrapper2'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar23' preferred='yes' showaddelement='yes'/>
</div>
 <div class='clear'>&#160;</div>
</div> </div>
<div id='footer-bg'>
<div id='footer'>
<!-- Remmeber!!! This free Blogger template is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License. You are required to keep the footer links intact which provides due credit to its Author and Supporters. -->
 <div class='first-links'>
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy . Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ! <a href='http://lamgiatrangqn.blogspot.com/'>(  Designed By : Lâm Gia Trang )</a></div>
</div></div></div></div></div>
 
</body>
</html>